Home

Anatec is actief in de invoer, distributie en service van laboratoriumuitrustingen.
Hieronder vindt u een summier overzicht:

Naast handheld NIR en handheld Raman van Thermo Scientific, levert Anatec ook UV/VIS/NIR microspectrometers en accessoires voor spectroscopie.

Verbruiksproducten voor AAS, ICP, XRF, standaarden, ultrazuivere zuren, gecertificeerde referentiematerialen, digestieblokken, microgolfdestructie, hoge druk digestiebommen, hoge druk reactoren, en stabiliteitstesten.

Bepaling van Hg, As, Se, Sb, Bi, Te en Sn via AFS, organische elementanalyse, TOC/TN analyse, microcoulometrie (AOX, EOX, TX), distillatie en extractie, water- en bodemanalyse.

Daagbare en robuuste toestellen voor de bepaling van vlampunt, dampspanning, viscositeit en kleur, alsook distillatie en FT-IR voor multi-parameter bepaling in petroleumproducten.
Oliestandaarden voor ICP, XRF en FT-IR.

De karakterisering van deeltjes (poeders, bestanddelen van emulsies, dispersies, etc.) omvat onder andere de bepaling van de deeltjesgrootteverdeling, Zeta-potentiaal, etc.

Stationaire en draagbare monsternametoestellen voor afvalwater.

Fusie Anatec en Benelux Scientific